C.A. Service ApS

Anlæg, Belægning, Kloak og Service? Så er det os!

Som aut. kloakmester laver vi de fleste typer arbejder på og under jorden. Ofte hænger kloak arbejder i og under jord sammen. F.eks. skal belægningssten eller asfalt fjernes før der kan graves op for eksempelvis udskiftning af brønd, kloak eller kloakledning.

Kloak & Afløb

Vi udfører alle opgaver indenfor autoriseret kloakarbejde, lige fra nye installationer til reparationer, ændringer og afpropninger.
Er du udsat for oversvømmelser i forbindelse med skybrud sikrer vi din afløbsinstallation og kælder mod opstuvende kloakvand.

Læs mere om Kloak og Afløb

Belægning

Flisebelægninger, chausséstensbelægninger, brostensbelægninger, sætning / opretning af kantsten, overkørsler, retablering af fortov, reparation og udvidelse af asfaltbelægninger udføres af faglært personale.

Læs mere om Belægning

Anlæg

Ofte hænger et nyt fundament sammen med kræver kloakarbejder og retablering af det grønne.
Vi udfører det hele – så du behøver kun at entrere med én entreprenør.

Læs mere om Anlægsarbejder

Service

Vi sørger for løbende vedligeholdelse af alle dine afløbsinstallationer.
Det kan f.eks. være oprensning af sandfangs- og tagvandsbrønde, service på rottespærre eller service på højvandslukke

Læs mere om Service