Håndværkerfradrag i 2018

Fra 1. januar 2016 er der kommet nye regler for håndværkerfradrag for helårsboliger. Her kan du læse mere om hvilke arbejdsopgaver vi udfører, hvor der er mulighed for at anvende håndværkerfradraget. Håndværkerfradraget giver kun mulighed for at fratrække arbejdsløn. Materialer er der ikke fradrag for.

Håndværkerfradrag

 

Håndværkerfradrag ved kloak og klimasikring

Udskiftning af kloakrør og etablering af højvandslukker og faskiner er omfattet af håndværkerfradraget i 2018. Det gælder også for opsamlingstanke for regnvand, så du senere kan bruge regnvandet til f.eks. havevanding eller toiletskyl.

 

Håndværkerfradrag ved drænarbejder

Arbejder med udskiftning af et eksisterende dræn eller etablering af et helt nyt dræn er også omfattet om den nye håndværkerfradragsordning.

 

Håndværkerfradrag ved belægningsarbejder

Du har mulighed for fradrag ved udskiftning af faste belægninger som asfalt, beton og flisebelægninger hvor vand ikke kan nedsive igennem selve belægningen.

Det kan f.eks. være en gårdsplads, en indkørsel, en terrasse eller sti hvor man optager og bortkører den gamle belægning. I stedet kan man lægge f.eks. græsarmeringssten, nøddesten eller perlesten.

 

Mere information om håndværkerfradraget

Du bør altid sætte dig ind i hvad der kan lade sig gøre for dig. Se altid den komplette liste over gældende fradrag på Skat’s hjemmeside.