Kloakarbejde i Gladsaxe, Søborg, Herlev, Gentofte, København og omegn

C.A. Service ApS udfører en lang række opgaver inden for kloakområdet. Vi har mange års erfaring og finder altid den rigtige løsning til dit projekt. Kloakfirmaet er autoriseret kloakmester med eget kvalitetsledelsessystem og tilknyttet Byggeriets Kvalitetskontrol som kontrolinstans på kloakområdet.

Vi er din lokale kloakmester

Med base i Søborg / Gladsaxe og Gentofte, er C.A. Kloak Service ApS centralt placeret i København. Derfor tillader vi os også at kalde os for din lokale kloakmester i Herlev, Ballerup og Lyngby. Vi kommer selvfølgelig også i København, på Amager og andre storkøbenhavnske byer og ved større opgaver også på Sjælland.

Vi udfører alle former for kloakarbejder for private, virksomheder, boligforeninger og det offentlige indenfor nyanlæg og reparationer.

Ny kloak brønd

Nyanlæg

Skal du bygge nyt hus – eller blot lave en tilbygning – skal afløb fra bygningen, afløb fra tagnedløb og evt. omfangsdræn ledes væk fra bygningen.

Nyanlæg af kloak brønd og kloakledning

Kloakrenovering

Intet holder evigt – heller ikke en kloakledning eller kloak brønd.
Nogle gange bliver gamle ler-, beton- eller støbejernsledninger møre og går i stykker. Dette kan f.eks. skyldes påvirkninger udefra fra f.eks. skadedyr, rødder fra træer eller trafik og kan ses i rørene som revner/brud eller forskydninger. Er rørene lagt på blød bund, eller er der blevet sjusket med arbejdet, ses der også tit lunker, som medfører nedsat vandhastighed og aflejringer, og i værste tilfælde kan tilstoppe som følge heraf.

Repation af bundløb i betonbrønd - Før og efter

Ovenfor, til venstre, ses et defekt bundløb i ældre betonbrønd og til højre er det blevet renoveret.

Vi foretager fejlsøgning – evt. med Kloak TV – udskifter defekte ledninger og brønde, så dit kloaksystem fungerer som det skal.

Det er vigtigt at både brønde og ledninger er tætte, så ikke kan ske udsivning til grundvandet, og dermed vores drikkevand.

Højvandslukke

Har du risiko for at vand fra den offentlige kloak kan løbe ind i din kælder eller bolig er det muligt at etablere et højvandslukke (tidligere også kaldt et tilbageløbsstop).
Det kan monteres i brønd eller i gulv afhængigt af hvordan rørføringen er hos dig.
Når vandet stiger i den offentlige kloak vil en klap lukke og spildevandet udefra løber ikke ind hos dig.

Rottesikret højvandslukke i ny plastbrønd

Under det sorte dæksel gemmer sig en automatisk højvandslukke, der sikrer at kælderen ikke bliver oversvømmet ved skybrud.

Såvel højvandslukket som kablerne er sikret mod rotteangreb.

Forsikringssager

Vi udfører mange forsikringssager og varetager også kommunikationen med dit forsikringsselskab – såfremt du ønsker det.

Rotteskader

Har du haft besøg af rotter skal du altid huske at anmelde det til Kommunen.
Når det er gjort skal det konstateres hvor skaden er. Det kan gøres med at affyre en sporrøgspatron i kloakken. Røgen vil så sive ud der hvor der er hul.

Af erfaring er rottesager ikke altid lige til, da rotten er meget nysgerrig og kreativ.

Mange gange er det også nødvendigt med en TV-inspektion af kloaksystemet (Kloak TV) for at finde revner og brud som rotterne benytter eller rottegange de har lavet.

Vi har en solid erfaring med rottesager og hjælper gerne dig, hvis du har problemer med rotter.

Husk også, at vi er autoriseret rottebekæmper!

En nysgerrig rotte på besøg i kloakledningen hilser på

Rottesikring

Når man kan konkludere, at der ikke er rotter i dit private kloaksystem, kan man montere en rottespærre eller et rottestop i din skelbrønd, så rotter fra det offentlige kloaksystem ikke kommer ind i dit private kloaksystem.

Udover montering af rottespærre udfører vi også service på rottespærre / rottestop.

Fugt i kælderen

Har du dårlig lugt – eller endda fugtige kældervægge – kan en isolering af ydervæggen og et omfangsdræn komme på tale.

Når ydervæggen er isoleret oplever man for det meste et helt andet og bedre klima i kælderen.

Vi anvender som ofte produktet Pordrän (tidligere IsoDrän / IsoDræn), der har nogle særlig gode egenskaber i forbindelse med fugtisolering af kældervægge.

Opgravining for etablering af dræn og fugtisolering

Omfangsdræn

Man kan dræne omkring et hus, hvis der er meget grundvand eller den underlæggende jord er meget lerholdig. Derved kan vandet komme væk.

Har du allerede et ældre dræn er det en god ide at få kontrolleret om det stadigvæk er funktionsdygtigt.

Tør kælder

De fleste har ønske om at deres kælder er tør. For at opnå en tør kælder, er løsningen ofte en kombination af god udluftning, isolering af kælderydervægge, omfangsdræn og måske et højvandslukke.

Vi er behjælpelige med at finde den rigtige løsning til dit hus.

Regnvandshåndtering

I dag findes der mange muligheder for at genbruge og bortlede regnvand. En del forsyningsselskaber giver endda tilskud, hvis man ikke leder regnvandet ud i det offentlige system.

Det kan bl.a. gøres ved opsamling af regnvand, ændring af græsplæne, etablering af regnvandsbede eller etablering af lokal nedsivning f.eks. til faskiner.

En forundersøgelse er nødvendig inden etablering af nedsivning.