TV-inspektion af kloak og afløb

TV-inspektion af kloak afløb med kloak tv

En TV-inspektion er en kamera undersøgelse af dine kloak / afløbsrør, som giver et overblik over din kloak’s tilstand.

Før en TV-inspektion kan udføres skal kloakken være så ren som muligt. Derfor højtryksspules kloakken grundigt inden.

Et specialtbygget kamera, et Kloak TV, føres ind – eller kører selv ind i kloakrøret.

Kameraet er forbundet til en skærm, så operatøren hele tiden kan se hvad der sker foran kameraet. Under inspektionen opdages der en video som man efterfølgende kan nærstudere.

Hvis der observeres fejl, bliver der taget et foto som yderligere dokumentation.

Under hele TV-inspektionen bliver observationerne noteret og beskrevet ligesom der registreres hvor mange meter inde i ledningen et eventuelt problem er.

Til slut udarbejdes der en TV-rapport der beskriver alle observationer og fejl.

TV-rapport med billeder, tegning med angivelse af brønde og strækninger samt video leveres i vores cloud eller på USB-nøgle.

TV-inspektion-tegning-kort

Sådan læses en TV-rapport

TV-rapporten indeholder observationser og klasser, der anført i følgende forkortelser.

Alle fejl klassificeres i klasse 1, 2, 3 eller 4.

De fleste forsikringsselskaber dækker skader med klasse 3 og klasse 4. Spørg dit forsikringsselskab herom eller se det i din police.

TV-inspektionsrapport

Hvorfor er en fejlsøgning af Kloak en god ide?

Ved en TV-inspektion kan man relativt præcist se skaden omfang og placering. Det betyder at man kan minimere opgravning og ophugning af gulve, så man kun går ned der hvor skaden er.

Man kan også se om det er nødvendigt med en opgravning, eller om man kan nøjes med en strømpeforing af røret.

TV-inspektion foto dokumentation

Hvornår skal jeg have lavet en TV-inspektion

Har du driftproblemer, fugtproblemer, rotter eller sætninge er TV-inspektion henhensigtsmæssig. Der kan bl.a. nævnes:

  • Gentagende driftsforstyrrelser (forstoppelser)
  • Fugt eller vandindtrængen i kælder
  • Sætningsskader i belægninger eller terræn
  • Ved observation af rotter, rotteskader eller rottehuller
  • Lokalisering af genstande og fremmedlegemer
  • Inden lægning af ny belægning
  • Kvalitetssikring af kloakledningens stand / restlevetid
  • Kontrol af nye installationer
  • Ved huskøb

Kontakt os på telefon 71991112 og få en snak om TV-inspektion fornuftig for dig.