Service og vedligehold

Vi tilbyder en række service- og vedligeholdelsesydelser i og omkring ejendomme som du kan læse mere om på denne side:

Service på højvandslukkere

C.A. Service ApS har stor erfaring i at udføre service og vedligeholde højvandslukkere.
Uanset type og fabrikat bør en højvandslukke altid serviceres og kontrolleres for fejl mindst en gang årligt.

Læs mere om service på højvandslukkere her.

(Læs mere om brugervedligeholdelse og serviceintervaller i den drifts- og vedligeholdelsesvejledning du har fået udleveret ved installationen)

Service på rottespærre

Har du en rottespærre eller rottesikring i din kloak / afløbsinstallation bør denne tilses, serviceres og evt. justeres en gang årligt.

Læs mere om service på rottespærre her.

Service på pumpebrønde

Afleder du dræn- eller spildevand via pumpebrønd i din afløbsinstallation, skal denne vedligeholdes / efterses mindst en gang om året. Kontakt os her for servicering af din pumpebrønd.

Vedligeholdelsesrensning af brønde

C.A. Service ApS tilbyder vedligeholdelsesrensning af brønde – typisk 1 til 2 gange årligt – for private, boligforeninger, gårdlaug og erhverv. Læs mere om vedligeholdelsesrensning af brønde her.