Service – Vedligehold

Vi tilbyder en række service- og vedligeholdelsesydelser i og omkring ejendomme som du kan læse mere om på denne side:

Service på højvandslukkere

C.A. Service ApS har stor erfaring i at udføre service og vedligeholde højvandslukkere.
Uanset type og fabrikat bør en højvandslukke altid serviceres og kontrolleres for fejl mindst en gang årligt.

Læs mere om service på højvandslukkere her.

(Læs mere om brugervedligeholdelse og serviceintervaller i den drifts- og vedligeholdelsesvejledning du har fået udleveret ved installationen)

Service på rottespærre

Har du en rottespærre eller rottesikring i din kloak / afløbsinstallation bør denne tilses, serviceres og evt. justeres en gang årligt.

Læs mere om service på rottespærre her.

Service på pumpebrønde

Afleder du dræn- eller spildevand via pumpebrønd i din afløbsinstallation, skal denne vedligeholdes / efterses mindst en gang om året. Kontakt os her for servicering af din pumpebrønd.

C.A. Ejendomsservice ApS

Divisionen C.A. Ejendomsservice ApS under C.A. Service ApS, tilbyder en række af ydelser i forbindelse med drift af ejendomme for privat, boligforeninger og erhverv.

Her kan bl.a. nævnes:

  • Oprensning af fedt- og sandfangsbrønde – i abonnement eller ad hoc.
  • Grøn vedligeholdelse.
  • Vintervedligeholdelse.
  • Levering af vejsalt og urea tømiddel til ejendomme og gårdanlæg.
  • Udlejning af materiel.

Kontakt os venligst C.A. Ejendomsservice ApS på telefon 7199 1112 (eller pr. mail info@caejd.dk) for gennemgang af din ejendom.