Anlæg & Grønt

Grøn Anlæg

C.A. Service ApS udfører både anlægsopgaver og retablering af grønne arealer som beplantning, bede og græsplæner efter anlægsarbejder. Ofte skal beplantning fjernes eller flyttes før et anlægsprojekt går i gang. Når anlægsarbejderne er færdige skal den grønne beplantning genplantes og evt. græs retableres eller nysås. Vi udfører alle opgaver i forbindelse med dit anlægsprojekt.

Fundamenter

Skal et nyt hus bygges eller skal der laves en tilbygning, skal der næste altid laves et fundament, der skal bære bygningens vægge.

For det meste skal kloakledningen igennem fundamentet og der skal afsættes afløb og rør til toilet, inden der kan isoleres og støbes gulv.

Fundamentopgaver passer derfor godt sammen med de kloakarbejder vi i forvejen udfører.

Stikledninger

Skal du have lagt kloak, vand, el eller antenne / fiber ind til dit hus – eller du har en defekt eller sprunget vandledning som skal repareres eller udskiftes er det også arbejder vi udfører.

Har du ikke selv lyst til at stå for planlægningen klarer vi alt, lige fra evt. kontakt til forsyningsselskabet, indhentning af ledningsoplysninger, gravearbejde, levering og nedlægning af ny ledning og markeringsbånd eller dækplade samt tilfyldning og komprimering og retablering af belægning, beplantning og grønt.

Vi har flere VVS’er og elektrikere vi udfører gravearbejde for i forbindelse med stikledninger.