Klima og Skybrud

Få ledt regnvandet væk ved skybrud

Miljøministeren har i efteråret 2012 indgået aftale med fagfolk om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere for både bekymringer og penge.

Task Force for Klimatilpasning hos Naturstyrelsen har udarbejdet kampagnen om klimatilpasningstjek.

Flere medarbejdere hos C.A. Service ApS har gennemført kurset “Kursus i klimasikring af bygninger” på Teknologisk Institut.

Vi er klar til at servicere boligejerne med kvalificeret råd og vejledning til hvordan du bedst beskytter din bolig mod indtrængende regn- eller kloakvand.

Det kalder vi et KlimaTjek!

På et KlimaTjek gennemgår vi visuelt med bygningens ejer/repræsentant bl.a.:

 • Tidligere problemer med vand (oversvømmelse fra kloak, ind gennem kældervæg/kældergulv, ind fra terræn, ind fra tag).
 • Kvarterets placering – ligger det lavere eller højere end den øvrige del af byen.
 • Hvordan ligger grunden i forhold til nabogrundene.
 • Placering i forhold til den tilstødende vej – ligger huset lavere end vejen og hermed brøndene på vejen, vil der være øget risiko for oversvømmelse, hvis kloaknettet ikke kan modtage vandet.
 • Hvordan ligger huset i forhold til vandløb/søer.
 • Hvordan ligger huset på grunden.
 • Grundvandstanden i området.
 • Belægninger, græsplæne skal have fald væk fra huset. Høj sokkel giver sikkerhed.
 • Tagrender mv. er renset.
 • Tagbrønde, riste mv. er renset.
 • Trappenedgange og lyskasser.
 • Afløb fra lyskasser og trappehalse.
 • Garage under hus (inkl. nedkørsel).
 • Terrænet giver mulighed for opmagasinering af vand på grunden.
 • Muligheder og begrænsninger i Lokal Afledning af Regnvand
 • (LAR-løsninger) på grunden.
 • Lavtsiddende vinduer og døre.
 • Fundament/sokkel for revner/Tjek vægge i kælder for revner.
 • Placering af udluftningskanaler.
 • Rørgennemføringer slutter tæt.
 • Elinstallationer sidder ved gulvet – eller udenfor.
 • Vand trænger gennem vægge ved meget nedbør.
 • Afløb i kælderen, som er forbundet med kloak.
 • Placering af toilet og håndvaske i kælder.
 • Skader på tagbelægning: huller, løse tagsten osv. , som kan give problemer ved kraftig regn.
 • Værdier direkte på udsat kældergulv.

Et KlimaTjek er som udgangspunkt gratis i lokalområdet.

Dog kan det i nogle tilfælde kræve forundersøgelser, som du skal betale for,
for at vi kan komme med forslag til den rette løsning.

Kontakt os for aftale om et KlimaTjek hos dig.