Regnvand på egen grund

Større og større mængder regnvand har skabt store udfordringer i mange byområder.

Regnvand på egen grund i have

C.A. Gruppen ApS arbejder med løsninger til separation af regn- og spildevand, så regnvandet håndteres på egen grund og ikke løber ud og belaster det offentlige system.

Nogle af mulighederne er:

  • Etablering af faskine.
  • Ændring af faste belægninger til drænende belægninger som f.eks. ærtestenslag eller græsarmeringssten, så vandet kan nedsive.
  • Etablering af bede.
  • Etablering af sø i haven.
  • Ændring af fald på terræn / græsplæne.
  • Opsamling af regnvand i tank til f.eks. havevanding, tøjvask og toiletskyl.
  • Etablering af forsinkelsesbassin og afløbsregulering med vandbremse.

 

Flere kommuner, bl.a. Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune og deres forsyningsselskab Nordvand giver tilskud, hvis du vælger selv at håndtere det regnvand, der falder på din grund.

Læs mere om tilskudsmulighederne hos Novafos (tidligere Nordvand) (novafos.dk).

Før vi går i gang med udarbejdelse af projekt og tilbud er det nødvendigt at foretage nogle foranalyser, der sikrer, at jorden er egnet til nedsivning samt fastlæggelse af hvordan kloaksystemet kan separeres på din grund.

Disse forundersøgelser fortages i regning. Såfremt vi modtager ordre på udførelse af projektet fratrækker vi de samlede udgifter til forundersøgelserne på slutfakturaen.

Kontakt os for yderligere information om mulighederne for at håndtere regnvandet på din egen grund.