Certifikat for godkendt KLS system

Certifikat for godkendt kvalitetsledelsessystem system

Først i marts måned havde vi audit fra Byggeriets Kvalitetskontrol A/S, som minutiøst gennemgik vores Kvalitets Ledelses System. Det blev godkendt uden nogle problemer for de næste 2 år. Det er et krav at have et godkendt Kvalitets Ledelses System når virksomheden er autoriseret kloakmester.

Opsætning af afspærring før drænarbejde

Opsætning af afspærring

På Jagtvej i København har vi opsat afspærring før der skal udføres dræn- og fugtsikring af kælder i en andelsforening. Der er etableret sluse for henholdsvis fodgængere og cykelister. For at sikre adgang til butikker opstilles der letvægtsgangbroer med gelænder.

Ny afløbsrende foran cykelparkering

afløbsrende er udskiftet

I dette gårdanlæg har vi udskiftet en utæt og defekt afløbsrende, til en ny rende med nye riste. Nu kan vandet løbe væk og der kommer ikke vandpytter foran cykelparkeringen.

Kobling af ny kloak til gammel

Renoveringsovergang monteres på kloakrør

Når man udskifter gammel defekt kloak er det ofte nødvendigt at koble nye kloakrør sammen med de gamle. Det er vigtigt at renoveringsovergangen monteres og spændes korrekt, så samlingen er helt tæt.

Røgprøve ved TV-inspektion

Løg i kloakledning ved røgprøve

I forbindelse med TV-inspektion af en kloakledning pga. rotter, foretog vi en røgprøve fra et rottehul i fortovet. Vort inspektionskamera var ført ind i kloakrøret under rottehullet. På videoen ses at kloakledningen har sat sig (forskudt samling) og røgen fra røgpatronen i rottehullet bliver suget ind i kloakledningen og viser at der er fri adgang … Læs mere

Nyt afløb fra lyskasse

Afløb i lyskasse

Det er vigtigt, at vandet kan løbe væk fra en lyskasse. I denne lyskasse etableres et nyt afløb, som tilsluttes en ny sandfangsbrønd.

Chaussestensbelægning

Chaussebelægning under udførelse 2

En ældre ejendom sættes i stand – og her passer det rigtigt godt med en belægning af chaussésten.