Røgprøve ved TV-inspektion

Løg i kloakledning ved røgprøve

I forbindelse med TV-inspektion af en kloakledning pga. rotter, foretog vi en røgprøve fra et rottehul i fortovet. Vort inspektionskamera var ført ind i kloakrøret under rottehullet. På videoen ses at kloakledningen har sat sig (forskudt samling) og røgen fra røgpatronen i rottehullet bliver suget ind i kloakledningen og viser at der er fri adgang … Læs mere

Ny kloakledning gennem port

Udskiftning af kloakledning gennem port

I Allégade på Frederiksberg lå der en gammel mør støbejernsledning gennem denne på port. Kloakken stoppede tit, da toiletpapir mv. satte sig fast og endte med at skabe en prop og derved tilbagevendende forstoppelser. Ledningen blev udskiftet til en ny i plast.

Belægning i gårdhave

Udgravning i gårdhave med gravemaskine

En ældre belægning af en blanding af sten og fliser er fjernet fra denne gårdhave og en ny rådhusbelægning skal etableres. Her er nogle af fliserne udlagt. Næste step bliver ilægning af chaussésten mellem fliserne.

Sandfangsbrønd i have

Sandfangsbrønd i have

Denne brønd skal opsamle blade, sand, jord og andre urenhedder, så de ikke fortsætte ind i faskinen. Faskinen modtager og får regn- / overfladevand til at nedsive. Hvis urenhedder ikke holdes tilbage vil faskinen med tiden blive fyldt med skidt og derved ikke længere være funktionsdygtig.