Chaussestensbelægning

En ældre ejendom sættes i stand – og her passer det rigtigt godt med en belægning af chaussésten.

Chaussebelægning under udførelse