Mest for kunder

Denne side indholder nyttig information for vores kunder, der henvises til på bl.a. tilbud, bekræftelser og fakturaer.

Forbehold

Dansk Byggeri’s standardforbehold af 3. maj 2008

AB Forbruger

Drift- og vedligeholdelses vejledninger

Kloakledninger

Omfangsdræn

Gulvafløb

Pumpebrønde

Rense- / inspektionsbrønde

Tag- / overfladebrønde

Rottespærre NI – Nordisk Inovation

Kessel gulvafløb med højvandslukke

Klagevejledning for Private Forbrugere

Fra 1. oktober 2015 trådte den nye forbrugerlovklagelov i kraft. Det betyder, at det klart og tydeligt skal fremgå hvem kunden kan klage til, såfremt der opstår problemer kunden og virksomheden ikke kan løse sammen.

For vores virksomhed kan vi henvise til:

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K

www.byggerietsankenaevn.dk