Vedligeholdelsesrensning af brønde

Slamsugning af brønde i gård

C.A. Service ApS tilbyder vedligeholdelsesrensning af brønde for private, boligforeninger, gårdlaug og erhverv.

Brønde der bør renses

Alle brønde der har et slamfang eller fedtfang bør renses 1-2 gange årligt, afhængigt af hvor meget slam der opsamles i slamfanget.

De kan f.eks. være:

  • Sandfangsbrønde
  • Tagbrønde
  • Køkkenbrønde
  • Fedtbrønde
  • Rendestensbrønde
  • Vejbrønde
  • Gulvløb
  • Tørre ledninger

Hvis brøndene ikke oprenses kan man risikere at slam / grus fortsætter ud i kloakledningen og forårsager forstoppelse.

Stor sten fisket op fra brønd

Ofte fisker vi legetøj, værktøj, sten, og byggeaffald op af brøndene. Ovenstående billede viser en stor sten der lige er fisket op af en brønd.

Hvilke brønd behøver ikke at blive renset

Rensebrønde / gennemløbsbrønde hvor der er bundløb er normalt selvrensende.

Disse brønde skal kun renses hvis der er forstoppelse / driftsforstyrrelser.

Vi tilbyder vedligeholdelsesrensning af brønde og afløb i abonnement, hvor vi kommer med et fast aftalt interval – eller ad hoc når der er behov for det.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 71991112 eller pr. mail: info@cagrp.dk for aftale om oprensning af brønde.