Opsætning af afspærring før drænarbejde

På Jagtvej i København har vi opsat afspærring før der skal udføres dræn- og fugtsikring af kælder i en andelsforening.

Der er etableret sluse for henholdsvis fodgængere og cykelister.

Letvægts gangbro til butik

For at sikre adgang til butikker opstilles der letvægtsgangbroer med gelænder.