Drifts- og vedligeholdelses vejledning Kessel gulvafløb med højvandslukke

Brugers vedligeholdelse af
Kessel Drehfix og Universal gulvafløb

Denne vejledning gælder for følgende modeller:

Kessel Universal gulvafløb m/rustfri stålrist og højvandslukke
VVS nr.: 154072046
Kessel nr.: 27621


Kessel Universal gulvafløb m/plastrist og højvandslukke
VVS nr.: 154072016
Kessel nr.: 27611


Kessel Drehfix gulvafløb m/plastrist og højvandslukke
VVS nr.: 154075016
Kessel nr.: 27301

 

Generel information

Højvandslukkeren har til formål at forhindre, at spildevandet løber tilbage ved opstuvning. Den skal altid holdes i brugbar stand, og skal monteres, så den er let tilgængelig. Højvandslukkeren består af 2 klapper, som altid er lukkede. De åbner automatisk for tilstrømmende spildevand. Klap B kan lukkes manuelt og fungerer derved som sikkerhedsanordning. Denne funktion anvendes også ved tæthedsprøvning. Det anbefales, at denne klap lukkes ved længere tids driftsafbrydelse. For kloaksystemet og derved også højvandslukkeren skal DIN 1986, DIN 1997 og VA DK 2,43/14247 overholdes.

 

Vedligeholdelse

Afmonter rist og højvandslukkeren (vandlåsen):


Den afmonterede højvandslukker rengøres i varmt vand.
Pakninger efterses. De skal være intakte og velsmurte.
Er smørring nødvendig smøres med hærdefri fedt som siliconefedt eller hanefedt.

Bunden af afløbet oprenses om nødvendigt.


Betjeningshåndtaget motioneres ved at bevæge det frem og tilbage nogle gange.
Betjeningshåndtaget stilles på “AUF”.
Vær opmærksom på at højvandslukkeren sidder korrekt i den nederste rille inden den låses fast med at lukke håndtaget.
Højvandslukker, slamspand og rist monteres igen.

 

Eftersyn og funktionstest

Højvandslukkeren skal min. 1 gang årligt efterses af en certificeret servicetekniker.
Eftersynet skal foretages efter producentens anvisning. I eftersynet indgår bl.a. funktionstest.

Læs mere om eftersyn af højvandslukker.