Cracking af kloakledning

Her er vi i gang med opgravning for cracking af gammel defekt kloakledning på Kildegård Privatskole i Gentofte. Mens ledningen crackes trækkes en ny plastledning igennem og tilsluttes til sidst til den eksisterende installation med overgangsløsninger.      

Stor Rottespærre

En kunde i Emdrup, København ønskede at sikre sine kloak- og afløbsinstallationer mod rotter. Kloakledningen var en ældre Ø 300 mm lerledning, som er væsentligt større end en standard kloakstikledning. C.A. Kloak Service ApS fik produceret en rottespærre specielt til formålet – og opgaven blev løst!   Her er den store rottesikring monteret i en … Læs mere

Renovering af kældertrappe

Denne kældertrappe på Amagerbrogade, København, har fået nye trappevanger, er blevet pudset op og udvendigt isoleret med grundmursplade for at undgå fugtindtrængen:   Færdigt arbejde efter retablering af belægning: 25-04-2014  

Ny græsplæne

80 tons harpet muld indkørt og udlagt i Gentofte – klar til græssåning. Når græsset begynder at gro får denne kunde en flot græsplæne! 15-04-2014

En rotte hilser på

En meget nysgerrig rotte ser lidt på kamaralinsen på vores minikamera ved dagens TV-inspektion. Og ja, det er rottens næse du ser midt i billedet 🙂 31-03-2014