Røgprøve ved TV-inspektion

I forbindelse med TV-inspektion af en kloakledning pga. rotter, foretog vi en røgprøve fra et rottehul i fortovet.

Vort inspektionskamera var ført ind i kloakrøret under rottehullet.

På videoen ses at kloakledningen har sat sig (forskudt samling) og røgen fra røgpatronen i rottehullet bliver suget ind i kloakledningen og viser at der er fri adgang for rotter.

Markering af skade på kloakledning på flise

Samtidig udførte vi en sporring så vi med et kryds på fortovet kunne markere hvor skaden præcist er og hvor dybt kloakledningen ligger.