Montering af flagstangsfod

Hul og stativ flagstangfod

I Gentofte blev der gravet op til en flagstangsfod med beslag. Efterfølgende blev beslaget støbt fast og belægningen retableret.

Ny kloakledning gennem port

Udskiftning af kloakledning gennem port

I Allégade på Frederiksberg lå der en gammel mør støbejernsledning gennem denne på port. Kloakken stoppede tit, da toiletpapir mv. satte sig fast og endte med at skabe en prop og derved tilbagevendende forstoppelser. Ledningen blev udskiftet til en ny i plast.

Belægning i gårdhave

Udgravning i gårdhave med gravemaskine

En ældre belægning af en blanding af sten og fliser er fjernet fra denne gårdhave og en ny rådhusbelægning skal etableres. Her er nogle af fliserne udlagt. Næste step bliver ilægning af chaussésten mellem fliserne.

Sandfangsbrønd i have

Sandfangsbrønd i have

Denne brønd skal opsamle blade, sand, jord og andre urenhedder, så de ikke fortsætte ind i faskinen. Faskinen modtager og får regn- / overfladevand til at nedsive. Hvis urenhedder ikke holdes tilbage vil faskinen med tiden blive fyldt med skidt og derved ikke længere være funktionsdygtig.

Udvidelse af fliseareal

Udvidelse af fliseareal

Her har vi: Fjernet græs Opgravet og bortkørt jord Leveret og udlagt stabil- og afretningsgrus Leveret og lagt nye fliser

Udskiftning af tagbrønd i fortov

Udgravning for udskiftning af brønd

Det er ikke altid den letteste opgave at udskifte en brønd i et fortov. Der er ofte mange eksisterende installationer, man skal tage højde for. Her er tagnedløbsrørene igen tilsluttet og ejendommen kan komme af med den fugt i kælderen, som den defekte tagvandsbrønd forårsagede. Når vi er færdige, kan det stort set ikke ses, … Læs mere

Udluftning fra tørretumblere

Udluftningsrør i græsplæne

Vi laver ikke kun vand- og kloakrør i jorden, men også udluftningsrør. Dette udluftningsrør er fra tørretumblere i en ejendom. Til de større installationer med flere tørretumblere er rørdimensionen også større. Her afsluttes røret i en udluftningsbrønd med gitterist.

Retablering af brolægning

Retablering af brolægning efter kloakgravning

I Bredgade i det indre København retablerer vi her brolægning – i god gammel stil og kvalitet – efter kloakgravning.

25 rottespærre monteret

25 stk. rottespærre monteret hos et gårdlaug

Vi har netop afsluttet monteringen af 25. rottespærre på alle udløb hos et gårdlav i København K. Fremover er gårdlavets medlemmer (andelsforeninger og ejerforeninger) bedre sikret mod besøg af rotter.