Sandfangsbrønd i have

Denne brønd skal opsamle blade, sand, jord og andre urenhedder, så de ikke fortsætte ind i faskinen.

Faskinen modtager og får regn- / overfladevand til at nedsive.

Hvis urenhedder ikke holdes tilbage vil faskinen med tiden blive fyldt med skidt og derved ikke længere være funktionsdygtig.

Kloakrør til faskine