Central tagvandsbrønd monteret

Central tagvandsbrønd

Her har vi netop sat en central tagvandsbrønd, der opsamler blade og anden skidt fra flere tagnedløb, hos en kunde i Hellerup.

Gulvafløb med indbygget højvandslukke

Gulvafløb med højvandslukke forberedt til vaskemaskemaskine

Her har vores rørlægger lige monteret et gulvafløb med indbygget højvandslukke. Der er forberedt til tilslutning af afløb fra vaskemaskine. Næste step er at støbe gulv.

Reparation af tagnedløbsrør

Reparation af tagnedløb

På Jægersborg Allé har vi repareret tagnedløbsrør, der inden reparationen forårsagede fugt i kælderen.

Ny faskine til regnvand

Faskine tilsluttet regnvand

Efter at have konstateret at en ældre sten-faskine ikke længere fungerede, blev den gravet op og i stedet blev der nedlagt nye faskine blokke

Renoveret brøndbund med rottespærre

Ny brøndbund med rottespærre

Denne brønd er blevet renoveret med en ny plastbrønd i midten, så der fremadrettet er nem renseadgang. Samtidigt er der monteret en rottespærre på udløbssiden.

Rottesikker kloak af rustfrit stål

rottesikker kloak lavet af rustfrie rør

Hos en kunde i Nordsjælland har vi etableret ny kloak af rustfrit stål, da kunden tidligere havde været plaget af rotter. Når kloakrørene er af rustfrit stål i stedet for plast, kan rotterne ikke gnave sig igennem rørene og kan derfor ikke komme ud af kloaksystemet og ødelægge isolering, gulvvarmerør, ledninger mv. Det er selvfølgeligt … Læs mere

Husk service på din højvandslukker

husk service på dit højvandlukke

Har du en højvandslukke monteret i din kælder, i en brønd eller i dit afløb er det vigtigt at du får serviceret det jævnligt og mindst en gang årligt. Hvis du ikke får service på din højvandlukker kan du ikke være sikker på at den fungere optimalt når der er skybryd eller oversvømmelse i kloakken. … Læs mere

Nyt Logo

Vi har fået udarbejdet et nyt, tidssvarende og mere frisk logo som vil blive implementeret løbende de næste måneder.

Niveaufri adgang til butik

C.A. Service ApS har etableret denne flotte niveaufrie adgang, udført i chaussesten, der er sat i beton. Adgangen for gangbesværede og kørestolsbrugere til butikken er nu problemfri. Et ekstra plus er at ind- og udkørsel af varer fra butikken er blevet meget nemmere for personalet. Vi har mange løsningsmuligheder indenfor niveaufri adgang. Kontakt os venligst for yderligere … Læs mere