Renoveret brøndbund med rottespærre

Denne brønd er blevet renoveret med en ny plastbrønd i midten, så der fremadrettet er nem renseadgang.

Samtidigt er der monteret en rottespærre på udløbssiden.