Dræn og fugtisolering af villa

Fugt i kælder kan løses med dræn og fugtisolering

Mange ældre kældre kan føles fugtige og ind imellem også lidt klamme. Ofte kan ventilation af kælderen løse noget af problement – men skal man have løst problemet helt skal man ofte etablere dræn og isolering af kældervæggen udefra.

Her har boligejeren valgt den helt rigtige løsning. Der graves op omkring huset og der drænes. Inden tildækning isoleres kældervæggene udvendigt. I dette tilfælde anvendes produktet Isodrän.

Vandet ledes til drænbrønde, sandfangsbrønde og til sidst til en pumpebrønd, der pumper drænvandet væk.

På den måde holdes kælderen tør og føles ikke længere fugtig og klam.

 

Se billederne og læs mere om et drænprojekt her:

Rundt om denne villa på Frederiksberg har vi opgravet, isoleret kældervæggene med Isodrän samt lagt dræn rundt om huset:

Her laves nye brønde og dræn omkring huset lægges

 

Rundt om denne villa på Frederiksberg har vi opgravet, isoleret kældervæggene med Isodrän samt lagt dræn rundt om huset:

Nederst ses sten omkring dræn

 

Gamle kloakledninger af støbejern og ler udskiftes til plast:

Eksisterende kloakrør tilsluttes ny kloak

 

Her ses isoleringspladen beklædt med sort geotekstil og afsluttet med gul kantliste der fastgøres til soklen og fuges med tætningsmasse.
Kantlisten dækkes efterfølgende med jord, så den ikke er synlig:

Den gule kantliste afslutter drænpladen (Den dækkes med ca. 10 cm jord).

 

Drænet er tilsluttet sandfangsbrønden (orange brønd), som leder vandet ud til den pumpebrønden (sort/hvid brønd), der pumper vandet væk:

Den orange drænbrønd tilsluttes den sorte drænpumpebrønd - som derefter pumper drænvandet væk

Drænbrønd og Drænpumpebrønd