Fundament, Fugtsikring & Dræn

Fundamentsforstærkning, fugtsikring og dræn på Tranegårdsvej i Hellerup.

 

Fundamenter er understøbt, drænrør er lagt med sten og geotekstil omkring. Grundmurspladen er monteret på fundamentet og der er fyldt op med nye grus materialer.

I samme arbejdsgang udskiftes gamle tagvandledninger og brønde til nye af plast.