Holmens Kirke København

Her på Holmens Kirke i København skal vi udskifte en brønd – men for at det kan lade sig gøre skal udgravningen tørholdes.

Læg mærke til hvor meget vand der konstant løber til fra Holmens Kanal.
Pumperne arbejde alt hvad de kan …