Varsel om skybrud

DMI har varsler jævnligt risiko for skybrud.

Har du sikret dine værdier i din kælder?

Her et par gode råd, som du selv kan ordne, inden et skybrud kommer hvis din ejendom er udsat ved skybrud:

  • Sørg for at tagrender og tagnedløb er rene, så vandet nemmere kan komme væk.
  • Kontroller om dine afløb, tagvandsbrønde og rendestensbrønde er rene i sandfang og vandlås.
  • Se også efter at alle riller og huller i riste er fri for blade og andet skidt, så vandet kan trænge igennem.
  • Vær opmærksom på at vand kan løbe ind i lyskasser.
  • Flyt værdifuldt indbo og møbler fra din kælder.
  • Læg evt. sandsække over afløb der ikke er sikret med højvandslukke.

Undgå gener ved og efter skybrud som hos denne kunde i København, juli 2011.

Køkken i kælder i København oversvømmet ifbm. et skybrud

 

Kældertrappe oversvømmet efter skybrud

 

Vi finder og installerer løsninger, der sikrer din kælder mod uønsket indtrængen af vand næste gang skybruddet kommer. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 7199 1112 for aftale om gennemgang af dine afløb og dit kloaksystem.

Med et gulvafløb med højvandslukke kan du undgå vand i kælderen

Har du toilet i kælderen kan en højvandlukke beskytte dig mod vand i kælderen