Risikokort for oversvømmelse

Nyt kort over risiko ved oversvømmelse og skybrud

Miljøstyrelsen har udviklet en ny hydraulisk højdemodel, hvor man kan se hvor udsat man er i forbindelse med skybrud / ekstrem regn, ændringer i grundvandstanden og oversvømmelse / vandstandstigninger i havet.

På kortet kan du se hvor udsat din grund / ejendom forventes at være.

C.A. Service ApS har en lang række løsninger til at undgå oversvømmelse af kælder og i det hele taget din grund. Det kan bl.a. løses ved at gennemgå ejendommen og lede regnvandet korrekt væk.

Kort over risiko ved skybrud og oversvømmelse

Du kan se kortet om forventet klimaforandringer her.